Zawory do dygestorium i wylewki

709 710 1701
Model 709 Model 710 Model 1701