Zawory do wody montowane w blacie

101Mod. 101
Zawór z nieruchomą wylewką
i stałą końcówką do węża

101
pokrętło z lewej strony
102
pokrętło z tyłu
103
pokrętło z prawej strony

rysunek