Zawory do wody montowane w blacie

150Mod. 150
Bateria "lekarska" stojaca z ruchoma wylewką, dwuotworowa, rozstaw 150 mm, kurki ćwierćobrotowe

150
z aeratorem
151
ze stałą końcówką do węża
152
z nakręcaną końcówką do węża1/2"

rysunek