Zawory do wody montowane w blacie

201Mod. 201
Pojedynczy zawór stołowy na niskiej kolumnie, prosty, ze stałą końcówką do węża

rysunek