Zawory do gazów niepalnych montowane na ścianie

6484Mod. 6484
BIB TAP, WITH UNION HOSE 1/2"

6484
FOR VACUUM
6584
FOR COMPRESSED AIR
6684
FOR OTHER PRESSURE GASES

rysunek