Zawory do gazów palnych montowane na ścianie

6731Mod. 6731
Zawór wypływowy kątowy
ze stałą końcówką do węża

rysunek