Zawory do gazów niepalnych montowane na ścianie

6741Mod. 6741
ANGLE TAP, WITH UNION HOSE 1/2"

6741
FOR VACUUM
6751
FOR COMPRESSED AIR
6761
FOR OTHER PRESSURE GASES

rysunek